חדשות

[לידיעה המלאה]
 
הוראות החלפה
הוראות החלפה לאוסמוזה הפוכה
1. סגור את ברז הכניסה למערכת ואת ברז מיכל האגירה ופתח את ברז המכשיר לשחרור לחץ בית הסננים, נתק את צינור חיבור הסננים לבית הממברנה.
למערכת 4 סננים ויש לייחס הוראות אלה לכל סנן.
2. פתח את אום ההידוק בעזרת המפתח המצורף למערכת.
3. הוצא את הסנן.
4. שטוף את הכוס.
5. הקפד על מיקום נכון של הסננים: סנן ראשוני(מיקרוני) קרוב לכניסת המים למכשיר, סנני הפחם הם האמצעי והקרוב ליציאה לבית הממברנה.
6. הקפד שהאטם יושב בתוך המושב המיועד לו.
7. הנח את הסנן במרכז בית הסנן והדק את אום ההידוק בעזרת המפתח.
8. פתח את הברז ותן למים לזרום כ-5 דקות, דרך צינור חיבור הסננים לממברנה לתוך דלי.
9. להחלפת סנן הטעם, נתק את חיבור המים המחברים לסנן והחלף את הסנן וחבר חזרה את חיבורי המים.
10. חבר את הצינור לבית הממברנה ופתח את ברז כניסת המים ואת ברז מיכל האגירה. וודא שיוצאים מים מהברז שיושב על השיש וביציאה לצינור הביוב.
11. החלפת ממברנה מתבצעת כל 3 שנים, חזור על הסעיפים 1-10, שחרר את חיבור כניסת המים מהסננים למכסה בית הממברנה. פתח את מכסה בית הממברנה, החלף את הסנן (הקפידו על כיוון הכנסת הממברנה- הגומיות בקצה החיצוני), הכנס את הממברנה עד הסוף. סגור את המכסה וחבר את צנרת המים.
12. פתח את ברז המים לוודא שיוצאים מים מהברז שיושב על השיש וביציאה לצינור הביוב.