חדשות

[לידיעה המלאה]
 
הוראות החלפה
הוראות החלפה למערכת תת כיורית, תלת שלבית
1. סגור את ברז כניסת המים למערכת ופתח את ברז המזיגה לשחרור עודפי המים במערכת.
2. פתח את אום ההידוק של בית הסנן עם המפתח המצורף למערכת, נגד כיוון השעון. הוצא את שלושת הסננים המשומשים ושטוף את בתי הסנן.
3. הכנס את שני סנני המרכך החדשים לבית הסנן, וודא שהסנן יושב במקומו (סנן המרכך הינו הראשון- בצד כניסת המים למערכת).
4. סגור והדק את אומי ההידוק של שלושת בתי הסנן בעזרת המפתח המצורף (בכיוון השעון).
5. פתח את זרם המים באיטיות והמתן מס' דקות על מנת לוודא שאין דליפות.
6. פתח את ברז המזיגה והזרימו מים כ-3 דקות על מנת לשטוף את סנן המרכך החדש.
7. סגור את ברז המזיגה וכן את ברז כניסת המים למערכת ופתח את ברז המזיגה לשחרור עודפי מים במערכת.
8. הרכב את הסנן השלישי למערכת (פחם).
9. הזרם מים כ-3 דקות והמערכת מוכנה.
10. בכל שלבי ההרכבה יש להקפיד על כיוון הסננים: צד עליון, תחתון, מיקומם במערכת ומיקום האטמים.

* בעת החלפת הסננים יש להקפיד שהסנן יעמוד זקוף במרכז בית הסנן, אם הסנן לא יעמוד במרכז לא תהיה אפשרות להדק את האום.