חדשות

[לידיעה המלאה]
 
הוראות החלפה
הוראות החלפה למערכת תת כיורית, דו שלבית
1. סגור את ברז כניסת המים למערכת ופתח את ברז המזיגה לשחרור עודפי המים במערכת.
2. פתח את אום ההידוק של בית הסנן עם המפתח המצורף למערכת, בניגוד לכיוון השעון. הוצא את שני הסננים המשומשים ושטוף את בתי הסנן.
3. הכנס את סנן המרכך החדש לבית הסנן, ודא שהסנן יושב במקומו (סנן המרכך הינו הראשון- בצד כניסת המים למערכת).
4. סגור והדק את אומי ההידוק של שני בתי הסנן בעזרת מפתח המצורף (בכיוון השעון).
5. פתח את זרם המים באיטיות והמתן מס' דקות על מנת לוודא שאין דליפות.
6. פתח את ברז המזיגה והזרימו מים כ-3 דקות על מנת לשטוף את סנן המרכך החדש.
7. סגור את ברז המזיגה וכן את ברז כניסת המים למערכת ופתח את ברז המזיגה לשחרור עודפי מים במערכת.
8. הרכב את הסנן השני למערכת (פחם).
9. הזרם מים כ-3 דקות והמערכת מוכנה.
10. בכל שלבי ההרכבה יש להקפיד על כיוון הסננים: צד עליון, תחתון, מיקומם במערכת ומיקום האטמים.